Nawigacja

 • Wyniki matury 2020

  Otrzymaliśmy wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości, gratulujemy Maturzystom  i Nauczycielom.
  Cieszymy się, że było aż 14 wyników maksymalnych tzn. 100% (9 z języka angielskiego PP, 1 z języka angielskiego PR, 1 z języka francuskiego PR, 1 z języka polskiego PR i 2 z matematyki PP).
  Przyszłym Studentom życzymy dostania się na wymarzone uczelnie wyższe.

  Poniżej podajemy średnie wyniki na tle kraju, województwa i powiatu (w procentach)

 • Odbiór świadectw dojrzałości

  Tegorocznych maturzystów serdecznie zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór  świadectw dojrzałości we wtorek - 11. sierpnia 2020 r. od godziny 11.00. do godziny 15.00  (w pozostałe dni od godz. 9.00 do 15.00).
  Wyniki będą również udostępnione na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej
   https://okewarszawa.azurewebsites.net/home 
  w dniu 
  11. sierpnia między godz. 8.00 a 10.00. (Dane do logowania otrzymaliście wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.)
  Osoby odbierające świadectwa egzaminu maturalnego  są zobowiązane do: zachowania bezpiecznej odległości społecznej, dezynfekcji rąk, założenia maseczki zakrywającej nos i usta oraz podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem. Świadectwa mogą również odebrać osoby upoważnione na piśmie.

 • Egzamin ósmoklasisty 2020

  W piątek, 31. lipca 2020 r. otrzymaliśmy wyniki egzaminu naszych ósmoklasistów. Poniżej podajemy średnie wyniki naszych absolwentów. (w nawiasie wyniki w  województwie mazowieckim i ogólnopolskie). 

  język  polski – 72,71 % (62,1%, 59%) 

  matematyka - 72,64% (50,6 %, 46%) 

  język angielski – 77,64% (59,32%, 54%) 

 • Rekrutacja-ważne

  Informujemy, że w dniach  31.lipca- 4.sierpnia b.r. harmonogram  rekrutacji dopuszcza swobodną zmianę przez kandydata składającego wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wybranych szkół, odddziałów oraz wskazanej kolejności preferencji.  Zmiany można dokonać drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie szkoły. 

 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty

  Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane absolwentom szkoły podstawowej 31 lipca - 3 sierpnia br. w godzinach 12.00 - 15.00  w sekretariacie szkoły. Przypominamy o zasadach dystansu społecznego, obowiązku noszenia maseczek na terenie szkoły oraz konieczności dezynfekcji rąk. 

  Informujemy, że na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
  Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

 • Wakacje' 2020

  Wszystkim życzymy spokojnych i zdrowych wakacji. Niech każdy dzień przynosi okazję do zachwytu i radości. I przede wszystkim niech będzie to czas spotkania z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem i  z samym sobą :)

 • Terminy składania wniosków i dokumentów do liceum

  UWAGA: W PIĄTEK - 10  LIPCA - UPŁYWA TERMIN PRZESYŁANIA WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH 

  Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać na adres mailowy sekretariatu szkoły od 15 czerwca  do 10 lipca 2020 r. Tą drogą otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia wniosku.

  UWAGA: Nasze liceum nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej. 

  Dokumenty do pobrania: 

  Wniosek_do_LO_2020-2021_p.doc

  Wniosek_do_LO_2020-2021_p.pdf

  Klauzula_Obowiazku_Inf._-_REKRUTACJA.pdf

  W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego.

  więcej: Mazowieckie Kuratorium Oświaty - rekrutacja

 • Rekrutacja 2020/2021

  Szanowni Państwo, 
  uprzejmie informujemy, że w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.            
  1. Zgodnie z §  13 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe. Oznacza to, że wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
  2. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  Po ukazaniu się nowych  terminów zostaną one opublikowane na stronie Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach.

 • Uczniowie klas trzecich są Absolwentami

  W piątek - 24 kwietnia 2020 r. zakończył się rok szkolny dla uczniów klas trzecich. Nietypowe zakończenie musiało przebiec bez oficjalnych uroczystości. I mimo, iż zabrakło uroczystego wręczenia świadectw, to  najważniejsza część pozostała.

  Była to Msza święta w intencji dziękczynnej i z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla tegorocznych czterdziestu pięciu Absolwentów. Spotkanie rozpoczęło się przekazaniem przez Ks. Mirosława Cholewę relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki na ręce  dyrektor liceum - p. Doroty Koprowskiej. Zostały one umieszczone w Krzyżu ustawionym przy ołtarzu.   Później kameralnie, i jednocześnie we wpólnocie szkolnej zgromadzonej przed ekranami komputerów modlili się dyrektor CEAW- ks. Sylwester Jeż, ks. Proboszcz - Mirosław Cholewa , ks. Michał Wszeborowski, wychowawczynie klas trzecich p. Marta Starzyńska i p. Katarzyna Kowalczuk oraz dyrektor liceum. Msza Święta zakończyła się podziękowaniami przekazanymi Wychowawczyniom przez dyr. Dorotą Koprowską   oraz życzeniami dla tegorocznych, wyjątkowych Maturzystów. Wzruszające podziękowania od Rodziców dla całego Grona Pedagogicznego zostały przekazane drogą mailową. Teraz z nadzieją czekamy na spotkanie - 8 czerwca w szkole :) 

 • Egzamin ósmoklasisty i matury 2020

  Szkoły pozostaną zamknięte co najmniej do 24 maja. Taką decyzję ogłosił w piątek, 24 kwietnia Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej. Wciąż rozpowszechniający się w Polsce koronawirus spowodował również, że tegoroczne matury i egzaminy ósmoklasisty zostały przełożone. Zgodnie z decyzją rządu, egzamin maturalny ma się odbywać od 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty w dniach 16-18 czerwca.

 • NIEDZIELA PALMOWA' 2020

 • Komunikat Mazowieckiej Komendy Policji - 31.03.2020r.

  Drodzy uczniowie!
  Mazowiecka Policja apeluje:

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
  Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
  Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 
  Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
  Unikajcie miejsc publicznych!
  Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

 • Pomoc na trudny czas...

  Polecamy ćwiczenia, które mogą Ci pomóc w tym nowym, trudnym, innym świecie. Warto.

  Przyjrzyj się sobie, bądź z innymi...

 • Komunikat Mazowieckiej Policji

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

  Drodzy uczniowie!
  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

 • REKOLEKCJE W PARAFII ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY W MAGDALENCE

  Od dzisiaj tj. 23. marca 2020 r. do niedzieli 29 marca 2020r. możemy uczestniczyć w rekolekcjach naszej szkolnej parafii online. O 17.00 zaczynamy www.parafiamagdalenka.pl.
  Zapraszamy - to czas, gdy Dom staje się Kościołem.  

 • Wielki Post 2020

  Trwa czas Wielkiego Postu, inny niż wszystkie dotychczasowe  przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Odwołane zajęcia szkolne, rekolekcje i zmiana funkcjonowania świata stawia nas w odpowiedzialności za innych  ludzi i za siebie. Mamy czas na zatrzymanie się, na zindywidualizowaną naukę, na nadrobienie zaległości edukacyjnych, przeczytanie książek czy rozwiązanie zadań. Nie możemy zapominać o rozwoju duchowym, to czas rekolekcji odmiennych niż wszystkie do tej pory, czas przyspieszonego dojrzewania. Zachęcamy do refleksji i przede wszystkim modlitwy. Skorzystajcie z polecanych stron. 

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • Krótka relacja z Balu Karnawałowego

   

  25 lutego odbył się w szkole Bal Karnawałowy. Część uczniów bawiła się w przebraniach, uczniowie przygotowali w klasach poczęstunek ostatkowy ciesząc się słodkościami. W przerwach, odpoczywając pomiędzy tańcami niektórzy oddali się pasjonującej grze planszowej. Większość czasu ostatnie godziny karnawału młodzież spędziła na parkiecie.

 • Lekcja w warszawskiej Cytadeli

  W piękny słoneczny dzień - 5 lutego 2020 r. tuż przed feriami  klasy drugie liceum odwiedziły X Pawilon Cytadeli Warszawskiej. Poznaliśmy losy bohaterskich Polek i Polaków, którzy nie poddając się opresji i prześladowaniom rosyjskiego zaborcy walczyli o niepodległość. Dowiedzieliśmy się jakie metody stosowali Rosjanie, aby wydobyć tajne informacje od osadzonych w Cytadeli polskich patriotów. Mogliśmy przymierzyć kajdany zakładane więźniom oraz poznać warunki w celach. Nasz charyzmatyczny przewodnik opowiedział nam o  małżeństwie Piłsudskich osadzonych w Cytadeli w kwietniu 1900 roku. Po tej przejmującej dawce historii zaczerpnęliśmy świeżego powietrza na lodowisku w Lesznowoli.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Łazach - Magdalence
  ul. Wiejska 2
  05-552 Łazy
 • 22 757 70 31

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Lista galerii

liczba galerii: 85