Nawigacja

LICEUM WAŻNE TERMINY Regulamin rekrutacji LO Dokumenty do pobrania LO

Rekrutacja

LICEUM

UWAGA: Szkoła nie uczestniczy w rekrutacji elektronicznej. Wszystkie dokumenty należy złożyć
w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@popieluszko.org.pl

UWAGA: Progi punktowe są sposobem opisu rekrutacji po jej zakończeniu.

Progiem punktowym do danej klasy (grupy rekrutacyjnej) nazywa się minimalną liczbę punktów, która była potrzebna do zakwalifikowanie się do danej klasy (grupy), czyli liczbę punktów, którą uzyskał ostatni zakwalifikowany kandydat.

Progi punktowe co roku zmieniają się i są zależne od dorobku punktowego kandydatów w danym roku szkolnym (wyniki egzaminów, stopnie oraz inne punktowane osiągnięcia). Progi punktowe nie są zależne od szkoły.

Progi punktowe nie są znane przez żadną szkołę do momentu zakończenia rekrutacji do klas pierwszych w danym roku szkolnym.

Statut-LO-publicznego_4.pdf

SZKOLNY_PROGRAM_WYCHOWAWCZY_-_DK8B_(1).pdf

Chcemy przygotować uczniów do studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych, medycznych i farmaceutycznych oraz humanistycznych.

Planujemy realizować rozszerzenia z następujących przedmiotów: chemia, fizyka, matematyka, biologia, geografia, historia, język polski, informatyka. Rozszerzenia będą realizowane w grupach międzyklasowych.

Język angielski w naszej szkole jest realizowany na poziomie rozszerzonym i podstawowym (w zależności od wyboru rozszerzeń), natomiast pozostałe języki są realizowane na poziomie podstawowym. Do tej pory były to: język niemiecki, język włoski, język hiszpański i  język francuski.

Przewidujemy możliwość wprowadzenia rozszerzeń innych języków obcych w miarę zainteresowania.

Proponowane grupy rozszerzeń to:

fizyka-matematyka-język angielski

matematyka-informatyka - język angielski

geografia - matematyka - język angielski

biologia - chemia - język angielski

historia -  język polski - język angielski

 

Nasze liceum jest miejscem edukacji, formacji, kształtowania postaw i charakteru.

Chcemy rozróżniać dobro od zła, podejmować dobre decyzje, 

żyć mądrze, pięknie i zgodnie z zasadami Ewangelii.

Czas w naszej szkole to czas budowania dobrych relacji z Panem Bogiem,

drugim człowiekiem i samym sobą.

Zapraszamy!!!

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach - Magdalence
    ul. Wiejska 2
    05-552 Łazy
  • 694455717

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie